Warunki prowadzenia biznesu są dziś niepewne. Zmienia się otoczenie biznesowe, zmieniają się reguły konkurowania, a przewagę konkurencyjną trudno utrzymać na dłużej. W takich warunkach jako lider zadajesz sobie pytanie: czy w mojej organizacji pracują najlepsi ludzie? Chcesz mieć pewność, że gdy Twoja łódź wypłynie na niebezpieczny ocean, nie będzie dryfować ani nabierać wody, tylko szczęśliwie dopłynie do celu.

 

Jeśli chcesz, by w Twojej organizacji pracowali najlepsi ludzie, powinieneś zadbać, by mieli możliwość doskonalenia się. Doskonalenie obejmuje rozwój umiejętności technicznych jak również rozwój etyczny. Przejawia się w osiąganiu coraz większej sprawności w działaniu, w pełniejszym poznawaniu siebie, a także w gotowości do budowania z innymi ludźmi relacji opartych na wzajemnym uznaniu i poszanowaniu swojej godności. Zawsze obejmuje całą osobę i wynika z jej najgłębszych wewnętrznych przekonań dotyczących sensu jej życia.

 

Warsztaty Telemacha pomogą doskonalić się menedżerom z Twojej organizacji, by byli najlepsi. Służą rozwijaniu ich umiejętności w trzech obszarach: praca, rodzina i sfera publiczna. Warsztaty te wspierają rozwój kluczowych dla Twojej organizacji umiejętności, choć z pozoru dotyczą odległych spraw.

 

Warsztat Efektywne działanie w każdych warunkach pokazuje, jak osiągać doskonałość operacyjną, wykorzystując wzory działania jednostek sił specjalnych. Kto poradził sobie w ekstremalnych warunkach wojennych, poradzi sobie w każdych innych. Jeśli chcesz, by Twoi menedżerowie potrafili sprawnie działać w niepewnych warunkach współczesnego biznesu, pozwól im uczyć się od najlepszych.

 

Warsztat Zarządzanie talentem skłoni Twoich pracowników do myślenia o pracy jako obszarze osobistego spełnienia. Dzięki niemu rozpoznają swój talent i nauczą się, jak go rozwijać, wykorzystując potencjał firmy, w której pracują. Opłaca się mieć pracowników, którzy energię czerpią z marzenia o swoim rozwoju.

 

Warsztat Jak inspirująco przemawiać pomaga doskonalić się w wygłaszaniu przemówień tym, którzy chcą mówić jak prawdziwi liderzy. Jeśli chcesz rozwinąć przed innymi wizję przyszłości i zainspirować ich do działania, naucz się wykorzystywać siłę słowa.

 

Warsztat Sztuka debaty przygotowuje do aktywnego udziału w biznesie, polityce, sądownictwie, w życiu społecznym i publicznym poprzez naukę zabierania głosu w debacie. Uczy, jak przedstawiać swoje racje przed audytorium, aby uzyskać jego akceptację. W biznesie umiejętność ta nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ firmy tworzą nową przestrzeń publiczną, w której głos zabierają nie tylko ich liderzy i pracownicy, lecz również interesariusze z ich otoczenia.

 

Warsztat Zasady etycznej komunikacji pomaga nauczyć się komunikacji z poszanowaniem wartości istotnych dla wspólnoty, której jest się członkiem. Kto komunikuje się w sposób spełniający wymagania etyczne, robi to z korzyścią dla wszystkich. Jeśli chcesz, by menedżerowie swoją komunikacją przyczyniali się do wzrostu wzajemnego zaufania i umacniali tożsamość firmy, zadbaj, by przestrzegali zasad etyki języka.

 

Warsztat Bliżej – pełna łączność pomaga doskonalić się w wypełnianiu ojcowskich zadań, przypominając, że ojcostwo jest służbą. Kto umie służyć swojej rodzinie, umie również służyć swoim podwładnym w pracy. Jeśli chcesz mieć odpowiedzialnych menedżerów, pomóż im stać się lepszymi ojcami.

 

Dzięki Warsztatom Telemacha ludzie z Twojej organizacji staną się menedżerami, którzy traktują swoją pracę jako odpowiedzialną służbę, potrafią znaleźć właściwe rozwiązanie nawet w trudnych warunkach, a swoim słowem pociągają za sobą innych. Takich menedżerów potrzebuje Twoja organizacja. Mając takich ludzi na pokładzie, dopłyniesz tam, gdzie chcesz.