Korzystajmy z doświadczeń innych

W Telemachu nawiązuję do starych idei, z którymi stykałem się na przestrzeni lat. Gdy na stronie Telemacha piszę, że nasze życie ma cel, a w stawaniu się lepszymi, możemy korzystać ze wzorów przekazywanych przez innych, nawiązuję do Arystotelesa. Filozof ze Stagiry zwracał uwagę, że jeśli chcemy dobrze żyć, potrzebujemy kształcić
w sobie cnoty tak, by stały się przewodnikiem w wolnych i odpowiedzialnych działaniach, a kształcić je możemy poprzez naśladowanie. Gdy piszę, że spełniamy się poprzez pracę, mam na myśli nie jakąkolwiek pracę tylko taką, którą dobrze wykonujemy. Nawiązuję przy tym do hasła „dobrej roboty” Tadeusza Kotarbińskiego. Ten polski filozof
i logik, autor kompleksowej teorii sprawnego działania podkreślał, że działanie musi być nie tylko efektywne, lecz także etyczne. Z kolei gdy wspominam o służbie i zobowiązaniu, nie mogę zaprzeczyć, że nawiązuję do bogatej kultury judeochrześcijańskiej z jej centralna ideą przymierza między Bogiem a jego Ludem, ideą, która wpisała się
w historie całych społeczeństw jak również w osobiste historie ludzi, zmieniając ich bieg w niewyobrażalny sposób.

 

Myślę sobie, że dobrze, że nawiązuję do tych idei. Są one w końcu częścią naszej tradycji kulturowej, dzięki której możemy być jako ludzie potęgą. Siła tradycji tkwi w tęsknocie za dobrym życiem. Tradycję należy odczytywać jako coś pozytywnego. Jeżeli budowała ład dawnych pokoleń – a musiał ten ład być, skoro jako ludzie dotrwaliśmy – to znaczy, że była dobra. Dlatego powinniśmy włączać ją w naszą teraźniejszość i przyszłość, przetwarzając ją w twórczy sposób tak, by pasowała do świata, który zmienia się dzięki technologiom.

 

Świat się zmienia. Ta zmiana mnie fascynuje i angażuje, a jednocześnie mobilizuje do stałego poszukiwania swoich podstaw. Punktem odniesienia w określaniu, kim możemy być, jest właśnie nasza tradycja. Nasze życie rozwija się między tym, co zmienne a tym co stałe; między tym, co nowatorskie a tym, co rutynowe. Przeżywając je, rozwijamy się dzięki naszej pamięci i wyobraźni. O tym wszystkim przypomina Telemach. Warsztat „Bliżej – pełna łączność” przypomina, jak ważna w budowaniu silnych podstaw człowieka jest relacja, którą będzie miał z ojcem w dzieciństwie. Warsztat „Efektywne działanie w każdy warunkach” pokazuje, jak doświadczenie żołnierskie zebrane na terenie nieprzyjaciela może się przydać we współczesnym świecie, który wymaga od nas byśmy stale wchodzili na nowe terytoria. Warsztat „Zasady etycznej komunikacji” podkreśla, że wraz z innymi ludźmi tworzymy wspólnotę, która opiera się na uznawanych przez wszystkich wartościach i jeśli chcemy razem żyć i pracować w zgodzie, musimy te wartości podtrzymywać w naszej komunikacji. Jeśli choćby  w najmniejszym stopniu podzielacie moje przekonanie, że w naszym rozwoju możemy korzystać z doświadczeń innych, zainteresujcie się warsztatami Telemacha.

 

Fot. Thomas Guignard, „The Brain”. Licencja BY-NC-SA 2.0