Świat się zmienia, ale niezmienne pozostaje ludzkie pragnienie szczęścia. Wierzymy, że mężczyźni są szczęśliwi tylko wtedy, gdy doskonalą się w wypełnianiu zadań, do których zostali powołani, korzystając w świadomy i twórczy sposób ze wzorów przekazywanych przez innych.

 

Chcemy wspierać mężczyzn w samodoskonaleniu. Uważamy, że samodoskonalenie obejmuje całego człowieka i polega na rozwijaniu umiejętności sprawnego działania z uzasadnieniem etycznym wskazującym cel godny poświęcenia największych wysiłków. Dlatego oferujemy mężczyznom warsztaty, które pozwolą im doskonalić swoje umiejętności w trzech kluczowych dla mężczyzny obszarach: rodzina, praca, przestrzeń publiczna. Tworzymy również społeczność mężczyzn, którzy podzielając nasze przekonania, chcą uczyć się od siebie i zachęcać nawzajem do stawania się coraz lepszymi.

 

Nazwa „Telemach” nawiązuje do postaci z mitologii greckiej – syna Odyseusza i Penelopy. Ma przypominać o potrzebie obecności ojca i wzoru dobrego mężczyzny.