Menedżerowie z pola walki

W potocznym wyobrażeniu wojsko to silnie sformalizowana, zhierarchizowana i nieelastyczna organizacja. Nie myśli się o wojsku jako miejscu, w którym warto uczyć się, jak zarządzać. W rzeczywistości wojsko może być prawdziwą szkołą zarządzania, przygotowującą do konkurowania w świecie, w którym liczy się innowacyjność i przedsiębiorczość. Istnieją co najmniej dwa przykłady, które przemawiają za taką opinią. […]

Czytaj więcej